DAVID UNREICH

Svetový šampión v zápasení

Názor, že židia sú šikovní len v duchovnej oblasti, ale zlyhávajú v športe, musí byť v posledných rokoch v nežidovskom svete poopravený. O to viac, že úspechy židov vo všetkých disciplínach na majstrovstvách už nemožno bagatelizovať.

Medzi židmi dnes nájdeme veľké množstvo ocenených plavcov, futbalistov, boxerov, šermiarov a zápasníkov.

Prebieha obrodenie, kedy mizne obraz žida ako karikatúry a nastupuje nový obraz, menovite židovského športovca.
Mali sme možnosť spoznať jedného sympatického a cteného reprezentanta z radov židovských športovcov, majstra sveta v zápasení vo všetkých kategóriách, Davida Unreicha. V židovskom športovom svete známeho ako Ben Shalom.

David Unreich, niekoľkonásobný víťaz takmer vo všetkých častiach sveta, chválený odbornou verejnosťou, ovenčený medailami a obdivovaný publikom, je vo svojom súkromnom živote zosobnená dobrota a oddaný žid. Možno s tým súvisia aj jeho početné a senzačné víťazstvá, ktoré získava v každom kúte sveta.

Nejde mu len o uspokojenie osobných ambícií, o porážku svojho súpera, ide mu tiež o boj proti predsudkom o telesnej a rasovej menejcennosti či o degenerovanosti židov.

Tento židovský obor so sympatickou chlapčenskou tvárou, ktorá je v protiklade s jeho mužnou postavou, nám pripomína skôr študenta medicíny ako zápasníka. Prezradil nám, že zo všetkých úspechov, ktoré má na svojom konte, sa najviac tešil v mestách Poľska a Palestíny. V Poľsku mu pripravilo židovské publikum také ovácie, aké by mu závidela aj Greta Garbo.

Na našu otázku, prečo odišiel medzi profesionálov, nám odpovedal skromným spôsobom: „Lebo na Slovensku som nenašiel žiadneho rovnocenného partnera.“ Ben Shalom si zaslúži byť vzorom pre ostatných židovských športovcov.

Publikované v bratislavskej tlači, 1937

KONFERENCIA

BRATISLAVA, 8. 12. 2016, DAVID UNREICH – ŠAMPIÓN, KTORÝ VYZVAL HITLERA NA SÚBOJ. Občianske združenie História bez hraníc v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR na spoločnej konferencii pripomenulo pamiatku športovca, Bratislavčana, zápasníka, ktorý v medzivojnovom období 20. storočia sa výraznou mierou zasadil za zmiernenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec a ako športovec a skutočný šampión vystupoval proti hitlerovskej totalite aj po odchode do USA.

 

 

 

 

DOBOVÁ TLAČ

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

OSADENIE SPOMIENKOVÝCH KAMEŇOV V BRATISLAVE

V centre Bratislavy opäť uložili spomienkové kamene pred domy obetí holokaustu. Stolpersteine boli venované rodičom a najbližším príbuzným bratislavského zápasníka Davida Unreicha, ktorých deportovali v jednom z posledných transportov do Osvienčimu. Na kameňoch sa objavili aj mená dvoch detských obetí osemročnej Judity a šesťročnej Miriam Weissfischovej (neterí D. Unreicha), ktoré tiež zahynuli v nacistickom koncentračnom tábore. Na spomienkovej akcii sa zúčastnili aj zástupcovia mestskej časti Staré Mesto a bratislavskej židovskej obce. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Antikomplex.
14. august 2016
Kapucínska ulica, Bratislava

Godrova ulica, Bratislava

 

Spoznať športové úspechy aj život zabudnutého židovského zápasníka Dávida Unreicha (1907-1957) bolo zámerom konferencie v Bratislave.

 

Organizovalo ju občianske združenie História bez hraníc s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR. Okrem ich zástupcov aj účastníci z Ministerstva kultúry SR, Národného športového centra, Slovenského olympijského výboru, Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied či Slovenského národného archívu vo svojich príspevkoch predstavili najslávnejšieho židovského športovca v medzivojnovom období a ochrancu židovskej komunity. Okrem toho, že to bol úspešný zápasník, jeho príbeh má aj sociálny rozmer, pretože Dávid “Dufi” Unreich aktívne bojoval proti antisemitizmu a nacizmu.

V bývalom Prešporku sa Dávid narodil 30. júla 1907. Pochádzal zo zbožnej ortodoxnej židovskej rodiny. Jeho rodičmi boli bratislavský obchodník Jonáš (Šulim) a manželka Ráchel, rodená Grünhutová. Otec bol činný v orgánoch ortodoxnej obce, matka viedla židovskú jedáleň. Mal šesť bratov, všetci boli aktívni športovci v slávnom židovskom atletickom klube ŠK Makkabea Bratislava.
Dávid najviac vynikol v zápasení. Stal sa sedemnásobným amatérskym majstrom Československa. Na Makabiáde v Palestíne získal titul židovského majstra sveta (1935). O dva roky neskôr odišiel medzi profesionálov a zvíťazil na majstrovstvách Európy v lotyšskej Rige. Ďalšie trofeje získal v Taliansku a Poľsku. Keď už v Európe nenašiel protivníka, rozhodol sa pre odchod do Spojených štátov, kam ušiel pred nacistami v roku 1939. Aj tam zažiaril a stal sa najúspešnejším židovským zápasníkom v histórii. Patril do spoločenskej smotánky a mal povesť férového športovca. V USA zápasil aj v Madison Square Gardens.
Jeho najpamätnejší súboj sa odohral v slávnej bostonskej aréne. Za veľkého diváckeho záujmu nastúpil proti nemeckému šampiónovi, ktorý sympatizoval s nacistami, a zvíťazil nad ním. V tom čase Unreich verejne vyzval na súboj nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

(tasr)