KONFERENCIA

BRATISLAVA, 8. 12. 2016, DAVID UNREICH – ŠAMPIÓN, KTORÝ VYZVAL HITLERA NA SÚBOJ. Občianske združenie História bez hraníc v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR na spoločnej konferencii pripomenulo pamiatku športovca, Bratislavčana, zápasníka, ktorý v medzivojnovom období 20. storočia sa výraznou mierou zasadil za zmiernenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec a ako športovec a skutočný šampión vystupoval proti hitlerovskej totalite aj po odchode do USA.